Buradasınız: Ana Sayfa » Türk ve Dünya Tarihi » Atatürk kronolojisi

Atatürk kronolojisi

Atatürk kronolojisi hakkında aradığınız bilgileri kapsamlı olarak bulabilirsiniz. Atatürk’ün hayatı tarih sıralı
Atatürk kronolojisi

1881 Atatürk’ün Selânik’te doğumu.

1886 Atatürk’ün ilk öğrenimine başlaması (Kısa bir süre mahalle mektebine devam etmiş, daha sonra çağdaş eğitim yapan Şemsi Efendi Okulu’na geçerek ilkokulu burada bitirmiştir.)

1888 Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’nin ölümü.

1893 Atatürk’ün Selânik Askerî Rüştiyesi’ne girişi (Atatürk kısa bir süre Selânik Mülkiye Rüştiyesi’ne gitmişse de öğrenimine daha sonra Askerî Rüştiye’de devam etmiş ve okulu 1896 yılında bitirmiştir. Bu okulda matematik öğretmeni. Mustafa Efendi, genç öğrencisi Mustafa’nın adının sonuna “Kemal” ismini ilâve etmiştir.) Atatürk’ün Manastır Askerî İdadisi’ne girişi ( 1899 yılında bitirmiştir) Atatürk’ün Manastır Askerî İdadisi’ni bitirerek İstanbul’da Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazılışı, Atatürk’ün teğmen rütbesiyle Harp Okulu’nu bitirişi ve öğrenimine Harp Akademisi’nde devam etmesi.

1903 Atatürk’ün üsteğmen oluşu.

11 Ocak 1905 Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi’nden mezun oluşu.

5 Şubat 1905 Atatürk’ün kurmaylık stajı için Şam’da 5. Ordu emrine atanması.

10 Şubat 1905 Atatürk’ün Şam’a gitmek üzere İstanbul’dan hareketi.

Ekim 1906 Atatürk’ün Şam’da bazı arkadaşları ile gizli olarak “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni kuruşu.

20 Haziran 1907 Atatürk’ün kolağası (kıdemli yüzbaşı) oluşu.

13 Ekim 1907 Atatürk’ün Şam’dan, merkezi Manastır’ da bulunan 3. Ordu Karargâhı’na atanması (Bu karargâhın Selânik’teki şubesinde çalıştırılmıştır. )

23 Şubat 1908 Atatürk’ün General Litzmann’dan çevirdiği “Takımın Muharebe Talimi” adlı -askerî eğitimle ilgili kitabın Selânik’te yayımlanması.

22 Haziran 1908 Atatürk’e, 3. Ordu Karargahı�daki görevinin yanısıra Üsküp – Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi.

23 Temmuz 1908 İkinci Meşrutiyet’in ilânı.

13 Ocak 1909 Atatürk’ün Üçüncü Ordu Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığı’na getirilişi.

3 Nisan 1909 İstanbul’da İkinci Meşrutiyet’e karşı -avcı taburlarının ayaklanmasıyla- büyük isyan çıkması (31 Mart İsyanı) 15/16 Nisan 1909 Atatürk’ün Hareket Ordusuyla beraber, bu ordunun Kurmay Başkanı olarak Selânik’ten İstanbul’a hareketi.

19 Nisan 1909 Atatürk’ün Hareket Ordusu’yla beraber İstanbul’a gelişi.

16 Mayıs 1909 Atatürk’ün 31 Mart olayının bastırılmasından sonra tekrar Selânik’e dönüşü.

30 Ağustos 1909 Atatürk’ün -kolağası rütbesiyle- Cumalı Karargâhı’ndaki askerî manevra’ya katılışı.

8 Eylül 1909 Cumalı Karargâhı’ndaki askerî manevranın sona erişi ve Atatürk’ün Cumalı’den ayrılışı.

22 Eylül1909 Selânik’te “İttihat ve Terakki Büyük Kongresi”nin toplanışı (Atatürk, bu kongrede bir konuşma yaparak ordunun siyasetten çekilmesi gereğini savunmuştur.)

5 Kasım 1909 Atatürk’ün -Selânik Redif Tümeni Kurmay Başkanlığından- tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı’na atanması.

1909 Atatürk’ün “Cumalı Ordugâhı” adlı kitabının Selânik’te yayımlanması (Bu küçük kitap, 30 Ağustos-8 Eylül 1909 arasında Cumalı Karargâhı’nda yapılan askerî manevra esasında tutulan not ve krokilerden oluşmuştur.)

6 Eylül 1910 Atatürk’ün Üçüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’na atanması.

Eylül 1910 Atatürk’ün orduyu temsilen, Pikardi manevralarını izlemek amacıyla Fransa’ya gönderilişi.

1 Kasım 1910 Atatürk’ün Ücüncü Ordu Subay Talimgâhı Komutanlığı’ndan tekrar Üçüncü Ordu Karargâhı’na atanması.

15 Ocak 1911 Atatürk’ün, 5. Kolordu Karargâhı’nda, daha sonra yine Selânik’te bulunan 38. Piyade Alayı’nda görevlendirilmesi.

Mart 1911 Atatürk’ün Arnavutluk’ta çıkan isyanı bastırmak üzere düzenlenen harekâtta Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa’nın yanında görev alışı.

19 Nisan 1911 Atatürk’ün 5. Kolordu’nun Selânik-Kılkış arasında yaptığı manevralara -kolağası rütbesiyle katılması (Manevra 20 Nisan 1911 akşamı sona ermiştir.)

14 Eylül 1911 Atatürk’ün, Selânik’te 38. Piyade Alay, Kumandanlığı’ndaki görevinden alınarak İstanbul’da Genelkurmay I. Şubede bir göreve atanması.

29 Eylül 1911 İtalyanların Trablusgarp’ta Osmanlı Devleti’ne harp ilânı

5 Ekim 1911 İtalyanların Trablusgarp’a saldırıya geçmesi Atatürk’ün, Trablusgarp’a gönüllü gitmek üzere Gâzeteci Mustafa Şerif kimliği ile- bir kısım arkadaşlarıyla beraber İstanbul’dan ayrılışı (İskenderiye üzerinden Trablusgarp’a geçmiştir.)

27 Kasım 1911 Atatürk’ün binbaşılığa terfi edişi

8 Aralık 1911 Atatürk ve arkadaşlarının Bingazi’ye gelişi (Atatürk, burada Tobruk Bölgesi komutanı Ethem Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştır.)

19 Aralık 1911 Atatürk’ün -Ethem Paşa’nın yerine- Tobruk Bölgesi Komutanlığı’na getirilişi

30 Aralık 1911 Atatürk’ün Derne’ye gelişi ve Derne doğusundaki Şark Gönüllüleri Komutanlığı’nı üzerine alışı.

l9 – l l Ocak 1912 Atatürk’ün, “Tâbiye Tatbikat Seyahatı” adlı kitabının Selânik’te yayımlanması (Bu küçük kitap, 5. Kolordu’nun 19-20 Nisan 1911 günleri yaptığı ve Atatürk’ün de kolağası rütbesiyle katıldığı bir askeri tatbikatın not ve krokilerinden oluşmuştur.)

12 Mart 19l2 Atatürk’ün Derne Komutanlığı’na atanması

1912 Karadağ’ın harp ilânı ile Balkan Harbi’nin başlaması

24 Ekim l912 Atatürk’ün Trablusgarp’tan İstanbul’a hareketi

25 Kasım 1912 Atatürk’ün Gelibolu’da bulunan Bahr-i , Sefîd (Akdeniz) Boğazı Kuvay-ı Mürettebesi Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü’ne atanması

1 Aralık 1912 Atatürk’ün İstanbul’dan Bolayır’a hareketi

1912 Atatürk’ün, General Litzmann’dan çevirdiği “Bölüğün Muharebe Talimi” adlı -askerî eğitimle ilgili kitabın İstanbul’da yayımlanması

27 Ekim 1913 Atatürk’ün Sofya Ataşemiliterliğine atanması

20 Kasım 1913 Atatürk’ün Sofya’ya gelişi.

11 Ocak 1914 Atatürk’e, Sofya Ataşemiliterliğine ilâveten Belgrat ve Çetine Ataşemiliterliklerinde yürütme görevi verilmesi.

1 Mart 1914 Atatürk’ün yarbaylığa terfi edişi.

Mayıs 1914 Atatürk’ün, Nuri (Conker)’in “Zâbit ve Kumandan” adlı,konferanslardan oluşan eseri üzerine, -onunla sohbet şeklinde “Zâbit ve Kumandanla Hasbihal” adlı kitabını yazması (Bu kitap, bir süre gecikme ile 1918 Aralık ayında İstanbul’da yayımlanmıştır.

1 Ağustos 1914 Almanya’nın Rusya’ya harp ilânı ile I. Dünya Savaşı’nın başlaması.

29 Ekim 1914 Osmanlı. Devleti’nin, I. Dünya Savaşı’na girişi.

20 Ocak 1915 Atatürk’ün Tekirdağ’da teşkil edilecek 19. Tümen Komutanlığı’na atanması.

2 Şubat 1915 Atatürk’ün Tekirdağ’a gelişi ve 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlaması.

25 Şubat 1915 Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı’nın Maydos (Eceabat)’a nakli ve Atatürk’ün 19. Tümen Komutanlığı üzerinde olmak üzere Maydos Bölgesi Komutanı olarak görevini sürdürmesi.

18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı’nı geçmeye teşebbüs eden İngiliz donanmasının, ağır zayiat vererek başarı kazanamaması.

23 Mart 1915 Gelibolu’da 5. Ordu’nun kurulması kararı ve komutanlığına Alman Generali Liman von Sanders’in atanması (26 Mart 1915 günü Gelibolu’ya gelmiştir.)

18 Nisan 1915 Atatürk’ün komutasındaki 19. Tümenin, 5. Ordu’nun genel ihtiyatını oluşturmak üzere Bigalı�a gönderilişi.

25 Nisan 1915 Çanakkale’de İngilizlerin Seddülbahir ve Arıbumu bölgesinde çıkarma hareketine başlaması; Bigali’den gelen Atatürk komutasındaki 19. Tümen kuvvetlerinin taarruzu ile geri çekilmeye mecbur edilişi (Düşman çıkarması 26 ve 27 Nisan günleri de devam etmiş; ancak Atatürk komutasındaki askerlerimizin kahramanca savunması karşısında başarısız kalmıştır.)

1 Haziran 1915 Atatürk’ün albaylığa terfi edişi.

15 Temmuz 1915 Atatürk’e Harp Madalyası verilişi.

6 Ağustos 1915 Düşmanın Çanakkale’de takviyeli kuvvetlerle yeni bir taarruzu (Bu taarruz, 7 Ağustos 1915 günü de devam etmiş, ancak Atatürk’ün aldığı önlemler sayesinde gelişme imkânı bulamamıştır. ) Düşmanın akşam Anafartalar bölgesine asker çıkararak bu bölgeden de ilerleme girişimi.

8 Ağustos 1915 Atatürk’ün -General Liman von Sanders’ in emri ile- “Anafartalar Grubu Komutanlığı”na getirilişi.

9 Ağustos 1915 Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Anafartalar bölgesinde İngilizlere taarruzu; düşmanın tekrar çıkarma yaptığı kıyılara itilmesi.

10 Ağustos 1915 Atatürk komutasındaki kuvvetlerin, Conk· bayırı’nda İngilizlere taarruzu ve düşmanın ilerlemesine imkân verilmemesi (Bugünkü muharebeler esnasında Atatürk’ün kalbini hedef alan bir kurşun, göğüs cebindeki. saate çarpıp geri döndüğünden, kendisi mutlak bir ölümden kurtuldu.)

1 Eylül 1915 Atatürk’e, Anafartalar Grubu Komutanlığı’ndaki üstün başarıları sebebiyle “Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası” verilişi.

10 Aralık 1915 Atatürk’ün,”Anafartalar Grubu Komutanlığı”ndan istifası (Bu istifa,5.0rdu Komutanı General Limon von Sanders tarafından kabul edilmemiş, kendisi izinli olarak İstanbul’a dönmüştür.)

19/20 Aralık 1915 İngilizlerin gece Çanakkale’yi tâhliye etmeleri.

17 Ocak 1916 Atatürk’e,”Anafartalar Grubu Komutanlığı”ndaki üstün başarıları sebebiyle “Muharebe Altın Liyakat Madalyası” verilişi.

27 Ocak 1916 Atatürk’ün, karargâhı Edirne’de bulunan 16. Kolordu Komutanlığı’na atanması (Edirne’deki bu kolordu, Kafkas Cephesinin önem kazanması üzerine bir süre sonra aynı adla Diyarbakır’a nakledilmiştir.)

11 Mart 1916 Atatürk’ün, Karargâhı Diyarbakır’a nakledilmesi kararlaştırılan 16. Kolordu Komutanlığına atanması (Başkomutan Vekili Enver Paşa, bugün Atatürk’e telgraf çekerek Kolordu Karargâhıyla Resülayn (Ceylanpınar) üzerinden hemen Diyarbakır’a hareket etmesini istemiştir.)

12 Mart 1916 Atatürk’ün,-16. Kolordu’nurı Edirne’den Diyarbakır’a kaydırılması üzerine- Edirne’den İstanbul’a hareketi.

16 Mart 1916 Atatürk’ün, Diyarbakır’daki görevine gitmek üzere İstanbul’dan ayrılışı.

26 Mart 1916 Atatürk’ün Diyarbakır’a gelerek 16. Kolordunun komutasını üzerine alması.

1 Nisan 1916 Atatürk’ün mirliva (tuğgeneral)’lığa terfi edişi.

Haziran 1916 16. Kolordu Karargâhı’nın Diyarbakır’dan Silvan’a nakledilmesi.

3 Ağustos 1916 Atatürk komutasındaki kuvvetlerin Bitlis ve Muş yönünde taarruza geçişi.

8 Ağustos 1916 Atatürk komutasındaki kuvvetlerin sabah Muş’u, akşam Bitlis’i düşman işgalinden kurtarışı.

13 Aralık 1916 Atatürk’ün, -Ahmet İzzet Paşa’nın izinli olarak kısa bir süre İstanbul’a gitmesi üzerine – vekâleten karargâhı Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması.

16 Aralık 1916 Atatürk’ün, Silvan’dan hareketle Sekerat’ ta 2. Ordu Karargâhı`na gelerek Komutan Vekilliği görevini üzerine alışı.

3 Ocak 1917 Atatürk’ün, Ahmet İzzet Paşa’nın izinden dönüşü üzerine- Sekerat’ta 2. Ordu Komutan Vekilliği’nden ayrılarak Silvan’a dönüşü.

14 Şubat 1917 Atatürk’ün Hicaz Kuvve-i Seferiyesi Komutanlığı’na atanması.

21 Şubat 1917 Atatürk’ün Şam’a gitmek üzere Diyarbakır’dan ayrılışı.

5 Mart l917 Atatürk’ün Şam’a gelişi ve Sina Cephesini teftişi.

5 Mart 19l7 Atatürk’ün Diyarbakır’daki 2. Ordu’ya vekâleten Komutan atanması.

11 Mart 1917 Atatürk’ün 2. Ordu Komutan Vekili olarak Şam’dan Diyarbakır’a dönüşü

16 Mart 1917 Atatürk’ün 2. Orduya asaleten komutan atanması

14 Mayıs 1917 Atatürk’ün Muş’un ikici defa düşman işgalinden kurtarışı (Muş, 8 Ağustos 1916 da kurtarılmış ise de 25 Ağustos 1916 da tekrar Rusların eline düşmüştü.)

5 Temmuz 1917 Atatürk’ün, General Falkenhein’in komutasındaki Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na bağlı olarak Halep’te oluşturulması kararlaştırılan Yedinci Ordu Komutanlığı’na atanması.

Temmuz 1917 Atatürk’ün Diyarbakır’dan İstanbul’a hareketi (7.0rdu Karargâhı’nı oluşturmak üzere Başkomutan Vekili Enver Paşa tarafından İstanbul’a çağrılmıştır.)

Temmuz 1917 Atatürk’ün Diyarbakır’dan İstanbul’a gelişi

15 Ağustos 1917 Atatürk’ün İstanbul’dan Halep’e hareketi (7.0rdu Karargâhı Halep’in Aziziye mevkiinde idi.)

20 Eylül 1917 Atatürk’ün, Halep’ten -genel durum değerlendirmesi ve General Falkenhein ile anlaşmazlığına dair Sadrazam ve Dahiliye Nazırı Talât Paşa ile Başkomutan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya raporu

1917 Ekim Başı Atatürk’ün, Yıldırım Orduları Komutanı General Falkenhein’le anlaşmazlık sonucu Yedinci Ordu Komutanlığı’ndan istifa edişi

9 Ekim 1917 Atatürk’ün tekrar Diyarbakır’da bulunan 2. Ordu Komutanlığı’na atanması (Atatürk, bu atamayı kabul etmediğinden işlem yürürlülük kazanmamış, kendisi 2. Ordu Komutanı sıfatıyla izinli sayılarak Halep’ten İstanbul’a gelmiştir.)

Ekim Sonu 1917 Atatürk’ün, Halep’ten İstanbul’a dönüşü (9 ay kadar İstanbul’da kalmıştır.)

7 Kasım 1917 Atatürk’ün, İstanbul’da Genel Karargâhta görevlendirilmesi

15 Aralık 1917 Atatürk’ün, Veliaht Vahdettin Efendi’nin maiyetinde Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrılışı

4 Ocak l918 Atatürk’ün Almanya seyahatinden İstanbul’a dönüşü

13 Mayıs l9l8 Atatürk’ün, böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi için İstanbul’dan Viyana’ya hareketi (Viyana ve Karlsbat’ta 2,5 ay kadar tedavi görmüştür.)

4 Ağustos 19l8 Atatürk’ün Viyana’dan İstanbul’a dönüşü

7 Ağustos l918 Atatürk’ün, General Falkenhein’in yerine Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na getirilmiş olan General Liman von Sanders’in emrindeki 7. Ordu’ya tekrar komutan atanması

15 Ağustos l918 Atatürk’ün, ikinci defa atandığı 7. Ordu Komutanlığı görevine başlamak üzere İstanbul’dan Halep’e gelişi (Halep’te bir gün kaldıktan sonra 7. Ordu Karargâhı’nın bulunduğu Nablus’a gitmiştir. )

19 Eylül 1918 İngilizlerin Halep Cephesi’nde büyük kuvvetlerle taarruza başlaması (Bu İngiliz taarruzu karşısında 8. Ordu Cephesi’nin yarılması üzerine 4 ve 7. Ordular da çekilme mecburiyetinde kalmışlardı. Atatürk komutasındaki 7. Ordu birlikleri düzenini ve savaş kudretini bozmadan Riyad’a, oradan da Halep’e çekildi.)

26 Ekim l9l8 Atatürk komutasındaki 7. Ordu kuvvetlerinin tekrar taarruza geçen düşman kuvvetlerini Halep’in kuzeyinde durdurması ve düşmanın bu hattı geçmesine imkân verilmemesi

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nin imzalanması

31 Ekim 1918 Atatürk’ün -7.0rdu Komutanlığı da üzerinde kalmak üzere- Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı’na atanması ve Katma’dan Adana’ya gelerek General Liman von Sanders’den komutanlık görevini devralması

7 Kasım 1918 Yıldırım Orduları Grubu ve 7.0rdu Komutanlıklarının kaldırılması ve Atatürk’ün Ordu Kumandanı sıfatiyle Harbiye Nezareti emrine verilmesi

10 Kasım 1918 Atatürk’ün Adana’dan trenle İstanbul’a hareketi

13 Kasım 1918 Atatürk’ün, Adana’dan İstanbul’a gelişi Atatürk kronolojisi ilgili ve genel bilgileri güncellenen sayfalarda kapsamlı olarak bulabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın